Chráněná dílna Pavel Kašing

Informační systémy

Firma Chráněná  dílna Pavel Kašing byla založena v roce 2001. Sídlem je areál Rehabilitačního centra v budově „Občanské vybavenosti“ Hrabyně u Opavy. Dílna byla vybavena počítači a termotiskárnou.
Od 2.5.2001 byli zaměstnáni první čtyři zaměstnanci. Jednalo se o lidi s těžkým zdravotním postižením – z toho tři se pohybují  pomocí invalidních vozíků. Hlavním výrobním programem byl tisk  termoetiket.

V současné době je v chráněné dílně zaměstnáno 18 zaměstnanců – z toho 17 jsou lidé s těžkým zdravotním postižením,14 se pohybuje pouze na invalidních vozících.
Pracovní náplní zaměstnanců je práce na PC – dělají se návrhy a tisk vizitek,novoročních přání,gratulací,…
Dílna byla vybavena laserovou gravírkou a dalšími zařízeními potřebnými pro gravírování předmětů.

Hlavní výrobní program – tisk termoetiket byl tak doplněn o gravírování různých předmětů – informačních systémů,štítků,skleniček,propisovaček,hrníčků,…
Dílna  má statut chráněné dílny a  firmy s počtem  zaměstnanců nad 25 mohou odebíráním výrobků využít  náhradní plnění.

Náhradní plnění

Dne 1. října 1999 nabyl účinnosti zákon č. 167/1999 sb.,který ukládá zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu 4%.Tuto povinnost zaměstnavatel splní zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZPS nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům. V případě jejího neplnění ukládá zákon sankci v podobě každoročního odvodu do státního rozpočtu.